Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-SWD

System komunikacji z oddziałem wojewódzkim NFZ.

Program KS-SWD przeznaczony jest dla świadczeniodawcow, którzy mają zawarte umowy z oddiałami regionalnymi NFZ na świadczenie usług zdrowotnych.

Podstawowym celem proframu KS-SWD jest zapewnienie elektronicznej wymiany informacji między świadczeniodawcami a oddziałami regiomalnymi NFZ użytkującymi system informatyczny KS-SIKCH

Program KS-SWD jest w rzeczywistości jednym z modułów systemu KS-SIKCH oddanym dla świadczeniodawców do czasowego użytkowania na okres trwania kontraktu z oddziałem NFZ.

Użytkowanie programu KS-SWD przez świadczeniodawców nie jest obligatoryjne i może on być zastąpiony dowolnym innym oprogramowaniem. Jedynym warunkiem stawianym świadczeniodawcom jest przekazywanie okresowych rozliczeń w postaci zbiorów elektronicznych, zgodnych z ustalonym formatem określonym przez NFZ.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-SWD:

Program KS-SWD zaprojektowany został do pracy w środowisku Windows. Program może być uruchomiony na dowolnym komputerze wyposażonym w system operacyjny Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT.

Dystrybucja programu KS-SWD dokonywana jest przez oddziały NFZ na płytach CD, na których znajdują się:
 • Program KS-SWD,
 • Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia BLOZ,
 • Baza Jednostek Chorobowych ICD-10,
 • Baza Administracyjna Kraju BAK,
 • Krótki przewodnik instalacji programu,
 • Kompletna instrukcja obsługi (instrukcja użytkownika),
 • Wzorce formularzy i plików wymiany danych z arkuszem kalkulacyjnym Excel.

Decydując się na użytkowanie programu KS-SWD należy mieć na uwadze, że:
 • Zakres funkcjonalny programu KS-SWD jest ściśle dostosowany do potrzeb oddziałów NFZ. Podstawowa funkcjonalność programu związana jest z obsługą kontraktów. Z tego względu program ma dość sztywną budowę wewnętrzną i sformalizowaną funkcjonalność. Program KS-SWD jest dedykowany dla:
  • zakładów POZ i praktyk Lekarza Rodzinnego,
  • pielęgniarek środowiskowych i położnych,
  • specjalistycznych zakładów medycznych,
  • zakładów stomatologicznych,
  • szpitali i sanatoriów w ograniczonym zakresie.
 • Program nie jest przewidziany do kompleksowej obsługi gabinetu lekarskiego, przychodni, czy szpitala. Ściśle zdefiniowana funkcjonalność programu, podyktowana potrzebami NFZ, wymusiła ograniczenie liczby funkcji przydatnych w prowadzeniu placówki medycznej do niezbędnego minimum. Do profesjonalnej obsługi zakładów opieki zdrowotnej służą programy i systemy komercyjne, jak np. KS-ZIPLO, czy KS-MEDIS. Systemy te obok rozbudowanych funkcji do wspomagania działalności zakładu opieki zdrowotnej, posiadają funkcje typowe dla programu KS-SWD.
 • Program KS-SWD jest programem 1-stanowiskowym. Każdy nowoczesny system informatyczny składa się z bazy danych i programu (aplikacji) do zarządzania danymi w bazie. Zasada ta obowiązuje również w przypadku programu KS-SWD. Program KS-SWD jest udostępniany bezpłatnie, co pośrednio jest przyczyną jego ograniczonej funkcjonalności.

Warunek zapewnienia bezpłatnej dystrybucji programu KS-SWD spowodował konieczność zastosowania bezpłatnej (nie licencjonowanej) bazy danych. W programie KS-SWD zastosowano powszechnie dostępną bazę o nazwie Paradox.

Baza Paradox należy do prostszych baz danych i z tego względu:
 • nie gwarantuje odpowiedniego bezpieczeństwa dużych zbiorów danych,
 • nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przypadku pracy sieciowej.

Zastosowanie prostej bazy danych i wynikający z tego brak możliwości pracy programu KS-SWD w sieci komputerowej ogranicza zakres praktycznego zastosowania programu do małych i średnich zakładów opieki zdrowotnej. W dużych przychodniach specjalistycznych, czy szpitalach użytkowanie programu KS-SWD jest możliwe, jednak mniej wygodne z uwagi ma duże ilości zdarzeń medycznych zachodzących jednocześnie.

Program KS-SWD posiada wiele użytecznych funkcji, które umożliwiają elektroniczną wymianę informacji między świadczeniodawcami a NFZ. Program może obsługiwać jednoczesną komunikację z wieloma oddziałami NFZ.

Program KS-SWD umożliwia:
 • Przyjmowanie tzw. Zapytania Ofertowego z dowolnego oddziału NFZ. Zapytanie ofertowe jest wykazem usług medycznych zaplanowanych przez dany oddział NFZ do zakontraktowania w kolejnym roku.
 • Wygenerowanie do NFZ oferty danego świadczeniodawcy, zawierającej usługi medyczne zgodne z zapytaniem ofertowym. Oferta świadczeniodawcy zawiera ilości oraz ceny oferowanych usług medycznych.
 • Wykonanie tzw. Ankiety Świadczeniodawcy. Ankieta stanowi uzupełnienie oferty i zawiera szczegółowy opis kadry pracowniczej i potencjału technicznego świadczeniodawcy.
 • Przyjęcie elektronicznej postaci tzw. załącznika do umowy, czyli wykazu zakontraktowanych usług z ilościami i cenami.
 • Generowanie Rachunków Refundacyjnych (Faktur VAT) w formie papierowej i elektronicznej za wykonane usługi, stosownie do zakresu ilościowo-wartościowego usług zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.
 • Generowanie tzw. Raportów Statystycznych zawierających szczegółowe opisy wszystkich zrealizowanych usług medycznych.
 • Prowadzenie bazy pacjentów zadeklarowanych w POZ.
 • Generowanie list aktywnych i list przyrostowych pacjentów zadeklarowanych w danym POZ.
 • Generowanie recept lekarskich z kodami kreskowymi.
 • Obsługę projektów profilaktycznych, jak np. Projekt Opieki nad Kobietą w Ciąży.
 • Obsługę aneksów do umowy.
 • Obsługę rachunków korygujących.
 • Obsługę czytników kodów kreskowych.

Program KS-SWD posiada także wiele funkcji użytkowych i kontrolnych ułatwiających bieżącą pracę.

Wsparcie techniczne i serwisowe świadczeniodawców realizowane jest w pierwszej kolejności przez działy informatyki poszczególnych oddziałów NFZ. Dotychczas wsparcie techniczne prowadzone było również przez producenta programu.

Dodatkową pomoc techniczną na rzecz świadczeniodawców realizują na terenie kraju różne firmy informatyczne. Jest to najczęściej pomoc odpłatna, wykonywana w oparciu o stosowne umowy dwustronne.