Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-BLOZ

Najpopularniejsza w kraju baza leków i środków ochrony zdrowia.

Pierwsza edycja bazy ukazała się w 1993 r. Od tego czasu baza znacząco urosła poprzez sukcesywne dodawanie nowych wpisów (zawiera około 93 000 produktów) oraz została rozbudowana o nowe moduły: ceny, interakcje oraz infolek.

Do podstawowych zadań bazy należy:
 • uporządkowanie informacji o lekach i środkach ochrony zdrowia dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym,
 • zapewnienie automatycznej wymiany informacji (zamówienia, faktury, raporty, itp.) pomiędzy aptekami, hurtowniami, importerami, producentami leków oraz NFZ i lekarzami,
 • zautomatyzowanie wymiany danych o parametrach leków, zmienianych okresowo przez Ministerstwo Zdrowia (Wykazy dotyczące: grup odpłatnościowych, cen urzędowych, limitów, itd.),
 • ujednolicenie sprawozdawczości o dystrybucji leków w Polsce.

Dane do bazy są wprowadzane na podstawie nowych rejestracji, zgłoszeń producentów, hurtowni farmaceutycznych jak i również aptek. Dzięki temu baza jest najbardziej aktualnym wykazem leków i różnych środków farmaceutycznych obecnych w danej chwili na polskim rynku.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY BAZY KS-BLOZ:

Moduły tworzące bazę KS-BLOZ:

Podstawowy
Modół bezpłatny, który mogą pobrać i wykorzystać wszyscy zainteresowani z FTP firmy Kamsoft.
Moduł ten zawiera:
 • indeks BLOZ (7) - unikalny numer pozwalający znaleźć konkretny lek,
 • indeks BLOZ (12) - unikalny numer powstały ze złożenia 8-mio cyfrowego nieunikalnego numeru leku i 4-ro znakowego numeru producenta,
 • nazwę handlową,
 • nazwę międzynarodową leku,
 • postać leku,
 • dawkę leku,
 • opakowanie handlowe,
 • nazwę producenta,
 • kraj producenta.
 • symbol PKW,
 • kod EAN (opcja),
 • indeks ATC (opcja),
 • status leku/art.(ok.80 informacji),
 • zdjęcie leku (opcja),
 • datę ważności rejestracji leku,
 • datę ostatniej modyfikacji.
Moduł jest aktualizowany w cyklu 24 godzinnym.

Ceny
Moduł niezbędny do prawidłowej sprzedaży leku.
Moduł ten zawiera:
 • stawkę VAT,
 • ceny urzędowe leku (producenta, hurtowa, detaliczna),
 • limit cenowy leku,
 • odpłatność ustalona przez MZiOS,
 • zasady wydawania leku na recepty,
 • mnożnik / opakowanie najmniejsze zarejestrowane,
 • mnożnik / opakowanie ryczałtowe,
 • mnożnik / opakowanie ryczałtowe na choroby przewlekłe,
 • mnożnik / opakowanie najmniejsze z wykazów zwykłych,
 • mnożnik / opakowanie najmniejsze z wykazów na choroby przewlekłe,
 • średnią krajową cenę hurtową brutto,
 • średnie ceny hurtowe brutto w poszczególnych województwach,
 • średnią krajową cenę detaliczną brutto,
 • średnie ceny detaliczne brutto w poszczególnych województwach.
Moduł jest aktualizowany:
 • po każdej zmianie w wykazach leków z MZiOS,
 • co miesiąc w zakresie średnich cen krajowych i wojewódzkich


Interakcje
Moduł opracowany przy współpracy z Zakładem Farmakologii i Farmacji Fizycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - pozwala na szybkie wyszukanie leków powodujących interakcje z podanym lekiem.
Moduł zawiera:
 • wagę interakcji (1-słaba, 2-silna, 3-b.silna),
 • charakterystykę (opis) interakcji,
 • wyszczególnienie substancji aktywnych leku.
Moduł jest aktualizowany co miesiąc po rejestracji nowych leków

Infolek
Skrótowy opis leku.
Moduł zawiera:
 • zastosowanie leku,
 • działanie,
 • dawkowanie,
 • pochodne,
 • synonimy,
 • działania niepożądane,
 • przeciwwskazania,
 • interakcje (w formie opisowej),
 • antidota,
 • preparaty,
 • skład chemiczny
Moduł jest aktualizowany co miesiąc po rejestracji nowych leków