Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-KPD

Systemem wspomagający pracę działu kadr i płac pracujący w systemie DOS.
Chociaż program został zaprojektowany dla systemu DOS, to został w pełni przystosowany do współpracy z programem Płatnik działającym wyłącznie w środowisku Windows.

System KS-KPD pozwala na rejestrację danych personalnych pracowników oraz czasu pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac oraz dokumentów do Urzędów Skarbowych. Program został również przystosowany do współpracy z programem Płatnik.

System zawiera rejestrator czasu pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia przez podanie własnego hasła lub za pomocą kodu przesłanego z czytnika.

Wszystkie dane są chronione przed osobami nieupoważnionymi systemem haseł i uprawnień.

System KS-KPD uwzględnia przepisy Kodeksu Pracy oraz inne ustawy związane z tematyką kadrowo-płacową i jest na bieżąco uaktualniany w ślad za zmieniającymi się przepisami oraz w przypadku zmian deklaracji.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-KPD:

System KS-KPD umożliwia między innymi:
 • rejestrację danych personalnych pracowników,
 • rejestrację czasu pracy z godzinami przyjścia i wyjścia,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień chorobowych oraz innych nieobecności,
 • automatyczne naliczanie płac wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz podatkami,
 • wydruk indywidualnych oraz zbiorowych list płac,
 • wydruk dokumentów do urzędów skarbowych (PIT 4, PIT 11, PIT 8B),
 • tworzenie raportów ZUS do "Programu Płatnika",
 • wydruk dokumentów przelewów na konta pracowników itd.

Ponadto system zawiera rejestrator czasu pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia bądź to poprzez podanie własnego hasła lub za pomocą przesłanego kodu pracownika z czytnika kodów paskowych.
Wszystkie dane chronione są przed osobami postronnymi lub pracownikami, którzy nie powinni mieć do nich dostępu, systemem haseł i uprawnień.


Typowy przebieg pracy:

Po zainstalowaniu systemu KS-KPD, przed rozpoczęciem standardowego wykorzystywania programu należy wykonać kilka czynności mających wpływ na jego działanie, takich jak:
 • uzupełnienie informacji o firmie korzystającej z programu,
 • zdefiniowanie parametrów związanych z podatkami (stawki podatku, ulgi podatkowe itp.),
 • zdefiniowanie parametrów związanych ze składkami ZUS,
 • ustalenie dni wolnych od pracy w roku kalendarzowym,
 • zdefiniowanie wyglądu listy płac,
 • założenie kart z danymi o zatrudnionych pracownikach itp.

Przebieg pracy:
 • Uzupełnienie ewidencji czasu pracy.
 • Obliczenie płac.

  Najbardziej chyba można docenić program w momencie obliczania płac. Zwłaszcza jeśli jeden lub kilku naszych pracowników było w danym miesiącu na urlopie lub zwolnieniu chorobowym.
  Program liczy płace w czasie od kilku sekund do kilku minut (w zależności od tego, ilu pracowników jest zatrudnionych). Wystarczy zatwierdzić opcję Obliczanie płac z menu Płace i wybrać miesiąc, za jaki mają zostać dokonane obliczenia.

 • Wydruk listy płac oraz pasków z płacami dla poszczególnych pracowników.

  Istnieje możliwość wydruku zbiorczej listy płac za wybrany miesiąc z rozbiciem na oddziały, indywidualnej listy płac dla pracownika za wybrany okres oraz "pasków" ze składnikami płac dla poszczególnych pracowników.

 • Wygenerowanie i wydruk przelewów na konta pracowników.

  Jeśli wypłaty są przelewane bezpośrednio na konta pracowników, operację tą można przy pomocy programu, uprościć do minimum. Program sam wypełnia wszystkie potrzebne dane wraz z kwotami, które mają zostać przelane.

 • Przekazanie deklaracji do urzędu skarbowego i ZUS.

  Kolejnym etapem pracy działu kadrowo-płacowego jest wydrukowanie deklaracji PIT-11, PIT-8B, PIT-4 w celu rozliczenia podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym oraz wydrukowanie raportów z programu Płatnik w celu rozliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.