Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-KST

Nowoczesny produkt pozwalający na wzorowe funkcjonowanie podmiotów typu klinika stomatologiczna. Zastosowanie programistycznie zaawansowanych rozwiązań, umożliwia w znaczny sposób skrócenie czasu obsługi pacjenta przy jednoczesnym podniesieniu poziomu efektywności obsługi chorego.

KS-KST oferuje wiele usprawnień w sferze organizacji pracy oraz gromadzenia informacji medycznej. Umożliwia szybką i precyzyjną rejestrację danych o stanie uzębienia w przejrzystej formie graficznej, rejestrowanie rozpoznań, zabiegów, wywiadów stomatologicznych, wprowadzanie zdjęć z urządzeń zewnętrznych (kamery wewnątrzustne, radiowizjografy), planowanie zabiegów, drukowanie recept. W każdej chwili lekarz stomatologii ma pełny wgląd do danych historycznych. Możliwy jest wydruk gromadzonych danych oraz wiele innych.

System zawiera Terminarz Wizyt pacjentów, przejrzyste kartoteki, podsystemy administracyjne, analizy statystyczne a także rozliczenia z Płatnikami (NFZ, pacjentem prywatnym).

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-KST:

System KS-KST charakteryzuje się budową modułową, która podkreśla złożoność procesów i obszarów dotyczących funkcjonowania tego typu podmiotu, jak również umożliwia logiczny podział funkcji oferowanych przez nasz produkt. System charakteryzuje się pełną integralnością, co umożliwia poprawny przepływ informacji między jednostkami składowymi danego podmiotu, jak również sprawia że Użytkownik ma dostęp do potrzebnych danych z dowolnego miejsca.

Do najważniejszych modułów tworzących KS-KST należą:
 • Stomatolog - służący do wprowadzania i przechowywania danych medycznych,
 • Terminarz - pozwalający na organizację pracy jednostki,
 • Deklaracje - ma za zadanie przechowywać wprowadzone dane dotyczące deklaracji pacjenta,
 • Zlecenia - rejestruje wszystkie zlecenia wykonywane w danej jednostce,
 • Refundacja - umożliwiający rozliczanie stopnia wykonania umów zawartych z NFZ automatycznie generując odpowiednie raporty okresowe.
 • Zestawienia - dzięki rozbudowanym funkcjom dotyczącym tworzenia różnych zestawień (ilości i rodzajów wykonanych świadczeń, zestawień finansowych, kosztowych itp.)
 • Księga główna - głównym zadaniem modułu jest prowadzenie rejestru wszystkich pacjentów oraz udzielonych im świadczeń w postaci Księgi Głównej, Rejestru Poradni, Księgi Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej.
 • Bazy - umożliwiający zarządzanie wszystkimi bazami danych ( słownikami ) np. pacjentów, usług medycznych leków. Wraz z systemem dołączane są następujące dane słownikowe (uzupełnione częściowo lub w całości):
  • Baza adresowa oddziałów NFZ,
  • Baza Adresowa Kraju,
  • Baza Leków i Środków Ochrony Zdrowia KS-BLOZ,
  • Baza chorób zgodna z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10),
  • baza procedur medycznych ICD-9.

Proces kompleksowej obsługi pacjenta w Klinice Stomatologicznej przebiega w trzech obszarach:
 • rejestracja rozpoznania,
 • wykonywanie zabiegu,
 • dodatkowe usługi: wystawianie recept, zaświadczeń ZUS-ZLA, rozliczenia finansowe.

Badanie i rejestracja rozpoznania
Ze względu na specyfikę pracy lekarzy o specjalności stomatologicznej stworzone zostało narzędzie umożliwiające rejestrowanie schorzeń pacjentów. Stan uzębienia pacjenta rejestrowany jest na specjalnym diagramie, który w graficzny sposób przedstawia dane opisujące uzębienie pacjenta oraz historie leczenia poszczególnych zębów. Określanie rozpoznania może dotyczyć zarówno całych zębów jak i poszczególnych ich powierzchni.
Dodatkowo system został wyposażony w szereg baz słownikowych, które w dużej mierze ułatwiają i przyspieszają proces rejestracji stanu uzębienia i wykonanych zabiegów. Do najważniejszych można zaliczyć:
 • Bazę słownikową rozpoznań schorzeń uzębienia i jamy ustnej.
 • Priorytety poszczególnych rozpoznań (wykorzystywane w przypadku współistnienia kilku rozpoznań).
 • Kody rozpoznań, kody powierzchni zębów, kody dodatkowych określeń.

Rejestracja i wykonywanie zabiegów
Proces rejestrowania w systemie danych dotyczących wykonanych zabiegów przebiega w sposób szybki, płynny i precyzyjny. Zastosowane rozwiązania powodują, że system podpowiada Użytkownikowi, jakie zabiegi można wykonać dla stwierdzonego rozpoznania. Dostępne funkcje umożliwiają, całkowicie automatyczną, aktualizację diagramu uzębienia pacjenta o wykonane zabiegi, zastosowane materiały. W przypadku stale powtarzającej się grupy zabiegów, występujących łącznie, Użytkownik ma możliwość tworzenia zestawień zabiegów, jak również określania sposobu obliczania zabiegów co do ilości.
Do każdego zabiegu można przypisać odpowiadający mu kolor oraz rodzaj wykorzystywanego materiału. Rejestrując w systemie dane dotyczące wizyty pacjenta, Użytkownik ma możliwość uzupełnienia opisu stanu uzębienia o zdjęcie przesłane ze specjalistycznych urządzeń np. radiowizjografu.
Obsługa wizyty pacjenta nie ogranicza się jedynie do stwierdzenia rozpoznania i wykonania zabiegu. Może ona zostać uzupełniona o wystawienie pacjentowi recept, zwolnień lekarskich ZUS-ZLA wraz z ich wydrukiem jak również danymi uzyskanymi podczas wywiadu, które rejestrowane są na specjalnym formularzu.

Planowanie zabiegów
W przypadku, gdy proces leczenia wymaga przeprowadzenia kilku zabiegów, dzięki odpowiednim funkcjom Użytkownik może rozłożyć poszczególne zabiegi w określonym przedziale czasowym tworząc planu leczenia pacjenta, w którym określa rodzaju zabiegów, daty wykonania oraz ich koszt. Korzystanie z planu zabiegów umożliwia także umawianie pacjentów na kolejne wizyty w określonych terminach.

Język skryptowy i zastosowanie skrótów klawiaturowych
System pozwala na maksymalne skrócenie czasu pracy związanego z rejestrowaniem danych podczas wizyty pacjenta, dzięki zastosowaniu tzw. "języka skryptowego". Idea korzystania z tego narzędzia polega na tym, że każdej informacji opisującej stan uzębienia został przyporządkowany jeden, niepowtarzalny kod. Wszystkie kody mogą być dowolnie definiowane i modyfikowane przez Użytkownika. System analizując te zapisy automatycznie aktualizuje diagram uzębienia.
Rejestracja rozpoznań zabiegów ogranicza się jedynie do wprowadzenia szeregu znaków odpowiadających rzeczywistej sytuacji tj. określenia numeru zęba (w razie potrzeby uzupełnionego o jego powierzchnię), kodu rozpoznania bądź zabiegu oraz kodu sposobu obliczania opłaty.
Poruszając się po systemie można korzystać również z tzw. skrótów klawiaturowych, które w znaczny sposób ułatwiają i przyspieszają pracę.

Statystyka
Na podstawie wszystkich informacji medycznych, zarejestrowanych podczas wizyty, system KS-KST pozwala na sporządzanie różnego rodzaju podsumowań, zestawień i opracowań statystycznych co w dzisiejszych czasach jest podstawą do prawidłowego rozeznania i określenia kondycji finansowej jednostki. Funkcje statystyczne pozwalają na stworzenie i analizę szeregu zestawień medycznych, określenie danego profilu pacjenta ujmującego najczęściej stwierdzane rozpoznania, wykonywane zabiegi.

Urządzenia zewnętrzne
Budowa systemu umożliwia pełną współpracę z różnego rodzaju urządzeniami zewnętrznymi wykorzystywanymi w codziennej pracy lekarzy o specjalności stomatolog. System jest kompatybilny z oprogramowaniem firmy Gendex Imaging, które obsługuje m.in:
 • kamery wewnątrzustne,
 • radiowizjografy.


Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technik wymiany informacji można uzyskać pełne i kompletne dane dotyczące stanu uzębienia pacjenta. Raz wprowadzone informacje do systemu Użytkownik może archiwizować i wykorzystywać w dowolnym okresie czasu.