Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-SIKCH

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ KS-SIKCH.

Do podstawowych zadań Systemu należą: prowadzenie bieżącej ewidencji wszystkich ubezpieczonych obywateli, prowadzenie ewidencji wszystkich uprawnionych świadczeniodawców, planowanie, kontraktowanie usług zdrowotnych, kontrola jakości usług medycznych.

Dzięki Systemowi KS-SIKCH został usprawniony obieg dokumentów, skrócony czas przyjęcia i rozliczenia rachunku refundacyjnego. System umożliwił stały kontakt ze świadczeniodawcami oraz nadzorowanie wykonywanych przez nich usług.

System jest na bieżąco modyfikowany stosownie do zmian obowiązujących przepisów prawnych oraz sugestii zgłaszanych przez oddziały NFZ.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-SIKCH:

System KS-SIKCH zbiera i przetwarza bardzo dużye bazy danych oraz generuje wszechstronne analizy i statystyki wspomagające proces podejmowania decyzji w zakresie kształtowania polityki zdrowotnej przez NFZ.

System ten jest łatwy w obsłudze i trwały w wieloletniej eksploatacji.

Podstawowe możliwości programu
 • prowadzenie bieżącej ewidencji wszystkich ubezpieczonych obywateli w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • prowadzenie ewidencji wszystkich uprawnionych świadczeniodawców,
 • tworzenie rocznych i perspektywicznych planów zapotrzebowania na usługi zdrowotne,
 • tworzenie rocznych planów finansowych i określanie funduszy na opiekę zdrowotną,
 • planowanie ilościowo-wartościowe w zakresie niezbędnie potrzebnych usług zdrowotnych i tworzenie planów szczegółowych na poziomie:
  • centralnym (kraj),
  • regionalnym (województwo),
  • lokalnym (powiat, gmina),
 • kontraktowanie usług zdrowotnych dla ubezpieczonych przy zachowaniu określonych zasad:
 • sprawiedliwego pokrycia zapotrzebowania społecznego,
 • równomiernego pod względem terytorialnym rozłożenia kontraktowanych usług,
 • sprawiedliwego społecznie rozłożenia kosztów usług zdrowotnych na ubezpieczonych tzw. dopłaty ubezpieczonych do usług,
 • kontrola jakości usług zdrowotnych wykonywanych przez świadczeniodawców,
 • bieżąca kontrola planów rocznych w zakresie rytmiczności realizacji usług,
 • przyjmowanie okresowych raportów od świadczeniodwaców i gromadzenie informacji,
 • przetwarzanie informacji dla celów rozliczeniowych i statystycznych,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych ze świadczeniodawcami,
 • projektowanie polityki zdrowotnej na wszystkich szczeblach organizacyjnych,
 • generowanie sprawozdań okresowych dla potrzeb sterowania nadrzędnego i operatywnego,
 • utrzymanie baz danych i słowników o znaczeniu ogólnokrajowym,
 • prowadzenie wszechstronnych analiz statystycznych,
 • projektowanie nowych metod w zakresie strategii świadczenia usług zdrowotnych,
 • rozwijanie metod profilaktyki leczenia, czyli zastępowanie metod likwidacji skutków przez metody likwidacji przyczyn,
 • przystosowanie struktury opieki zdrowotnej w kraju do wymogów Unii Europejskiej.

Zalety programu
 • zastąpienie dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi, w celu usprawnienia obiegu takich dokumentów,
 • skrócenie czasu przyjęcia rachunku refundacyjnego i jego rozliczenia,
 • wykorzystanie informacji gromadzonej w systemie w celu wspomagania procesu analizy ofert od świadczeniodawców; zawierania umów ze świadczeniodawcami,
 • dopasowanie ilości zakontraktowanych usług do miejsca ich realizacji i potrzeb pacjentów, w tym: ułatwienie kontaktu pacjenta z lekarzem i odpowiednia ilość zakontraktowanych usług odpowiada rzeczywistym potrzebom na danym terenie,
 • szybki dostęp do bazy osób ubezpieczonych w ramach danego oddziału,
 • możliwość stałego kontaktu ze świadczeniodawcami oraz nadzorowanie wykonywanych przez nich usług, dzięki bazie usługodawców,
 • opiera się to na koncepcji modelu zdrowotnego kraju na przestrzeni najbliższych lat.