Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-ZIPLO

Oprogramowanie przeznaczone do wspomagania obsługi średnich i dużych jednostek służby zdrowia.

System doskonale sprawdza się podczas ogólnej organizacji pracy jednostki medycznej, rejestracji wykonanych zleceń, ewidencji umów zawieranych z płatnikami, dokumentacji transakcji pieniężnych, jak i w rozliczeniach z poszczególnymi oddziałami NFZ.
W jednym systemie połączona została harmonijnie obsługa sfery medycznej oraz realizacja zadań o charakterze organizacyjnym oraz zarządczym.
System może być również wykorzystywany jako niezastąpione narzędzie statystyczne, pozwalające na selekcję i zestawienie danych z określonego zakresu działalności jednostki medycznej.

System jest na bieżąco aktualizowany oraz w pełni dostosowany do wymagań otoczenia zewnętrznego: Narodowego Funduszu Zdrowia, przepisów Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i innych jednostek.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-ZIPLO:

Zadaniem poszczególnych modułów składowych jest bezpośrednia obsługa rejestracji, specjalistycznych gabinetów oraz prowadzenie historii leczenia pacjenta.
Szeroko pojęte zarządzanie sferą administracyjną realizowane jest poprzez zintegrowane w Systemie podsystemy: finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe, środków trwałych, magazynowe, statystyczno-analityczne itd.

System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i znakomicie sprawdza się podczas pracy w sieci. Oferowany jest w czterech różnych wersjach (Pakietach), w których udostępnione zostały wyodrębnione moduły oraz wyspecjalizowane funkcje. Pozwala to Użytkownikowi na rozbudowę systemu oraz dostosowanie go do własnych potrzeb.

Do najważniejszych modułów tworzących KS-ZIPLO należą:

Moduły Lekarskie
Stomatolog, Okulista oraz Gabinet - skierowany do lekarzy różnych specjalności, np.: ogólnych, rodzinnych, pediatrów, ginekologów. Oprócz rezerwacji wizyt pacjentów, służą do wprowadzania i przechowywania danych medycznych uzyskanych podczas kolejnych wizyt pacjenta w gabinecie. Ponadto pozwalają na projektowanie i wypełnianie formularzy wywiadów, badań i skierowań, itp.

Terminarz
Umożliwia ustalanie czasu pracy poszczególnych pracowników i gabinetów, rezerwację wizyt na określony dzień i godzinę, wyszukiwanie wolnych terminów dla określonego pracownika lub gabinetu, potwierdzenie umówionych wizyt.

Deklaracje
Moduł ten jest wyposażony w specjalne funkcje, które umożliwiają rejestrowanie napływających lub już przyjętych od pacjentów deklaracji na Podstawową Opiekę Zdrowotną.
Pozwala na zarejestrowanie deklaracji:
  • zgłaszanych osobiście przez pacjentów, którzy są ubezpieczeni;
  • członków rodziny, którzy korzystają z ubezpieczenia pacjenta zadeklarowanego w przychodni;
  • członków rodziny, którzy korzystają z ubezpieczenia osób niezadeklarowanych w przychodni.

Zlecenia
Moduł przeznaczony jest do rejestrowania procesu leczenia. Obejmuje przyjmowanie zleceń na zabiegi lub badania oraz rejestrowanie wszystkich wykonanych świadczeń na rzecz pacjentów. Obsługa zlecenia jest "śledzona" począwszy od przyjęcia skierowania na usługę, aż do zakończenia zlecenia - czyli do rozliczenia z płatnikiem.

Refundacje
Moduł odpowiadający za rozliczenia z poszczególnymi oddziałami NFZ zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia. System automatycznie generuje wymagane przez NFZ raporty, na podstawie których przychodnia może uzyskać refundację ponoszonych kosztów leczenia pacjentów.

Laboratorium
Zapewnia pełną obsługę oraz organizację pracy laboratoriów medycznych. Program śledzi stan realizacji poszczególnych zleceń, umożliwia rejestrację wyników, tworzenie norm według różnych standardów, w zależności od wieku i płci pacjentów.

Umowy
Moduł służy do rejestrowania oraz bieżącej aktualizacji wszystkich umów zawartych przez jednostkę służby zdrowia z NFZ, zakładami pracy, pacjentami grupowymi, innymi jednostkami służby zdrowia, ZFRON, itp. Pozwala na rozliczanie umów: ryczałtowych, limitowych, rabatowych, procentowych. W momencie wykonywania usługi system automatycznie sprawdza i podpowiada najkorzystniejszą formę płatności dla pacjenta.

Medycyna pracy
Moduł wspomaga pracę sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami określonych zakładów pracy. Głównym zadaniem modułu jest rejestrowanie pełnej historii badań wstępnych, okresowych oraz kontrolnych. Na podstawie przeprowadzonych badań wystawiane jest orzeczenie o zdolności do pracy.

Zestawienia
Dzięki rozbudowanym możliwościom generowania różnego rodzaju zestawień (ilości i rodzajów udzielonych świadczeń, zestawień finansowych, kosztowych itp.) moduł pozwala na szybkie uzyskanie informacji o wynikach działalności jednostki medycznej. Dodatkowo wyniki zestawień można wyświetlić w formie wykresów.

Kasa
Moduł umożliwia przeprowadzanie transakcji pieniężnych oraz ich dokumentację. Pozwala na bieżąco śledzić stan kasy, wysyłać raporty do księgowości a także dzięki wbudowanej opcji tworzenia profili, która umożliwia zapamiętywanie ustawień przy tworzeniu dokumentów, pozwala na skrócenie czasu potrzebnego do wykonania niektórych czynności Tworzy wszystkie wymagane ustawowo dokumenty kasowe oraz przesyła raporty do systemu finansowo-księgowego.

Księga główna
Moduł ten pozwala na prowadzenie rejestru wszystkich przyjętych pacjentów oraz udzielonych im świadczeń w postaci Księgi Głównej, Rejestru Poradni, Księgi Pracowni Diagnostycznej lub Zabiegowej. Księga Główna jako podstawa prawidłowego zarządzania informacją w przychodni, umożliwia śledzenie ścieżki pacjenta, ułatwia współpracę między poradniami oraz gabinetami przez użycie w systemie standardów ICD-10, co pozwala na natychmiastowe i jednoznaczne przekazywanie informacji o pacjencie.

Bazy
Moduł zarządzający wszystkimi bazami danych (słownikami) np. pacjentów, usług medycznych, leków, itp. Wraz z systemem dostarczane są następujące słownikowe bazy danych (uzupełnione częściowo lub w całości): baza adresowa oddziałów NFZ, baza adresowa kraju, baza leków KS-BLOZ, baza chorób zgodna z X Rewizją Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) - trzy- i czteroznakowa oraz baza procedur medycznych (ICD-9-CM).