Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-ASW

Popularny w Polsce kompleksowy System wspomagania pracy apteki szpitalnej pracujący w środowisku Windows, mogący współpracować z Systemem obsługi szpitala.

System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawną i szybką obsługę. Zastosowano również rozwiązania pozwalające na wykorzystanie drukarek igłowych i ich pracę z Systemem w trybie znakowym.

System KS-ASW składa się z kilkudziesięciu powiązanych ze sobą modułów umożliwiających prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń. Integralną częścią systemu jest baza leków i środków ochrony zdrowia KS-BLOZ.
System umożliwia również wyznaczanie kosztów zużycia leków na pacjenta i lekarza według dowolnych klas. Wspomaga również prowadzenie przetargów poprzez generowanie list leków, czy możliwość kontrolowania cen przetargowych.

System KS-ASW jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz stale modernizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-ASW:

System komputerowy KS-ASW składa się z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres możliwości, mogący zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jednocześnie sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że do nauczenia się obsługi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu.

System został zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze narzędzia programistyczne. W bieżącej pracy wykorzystywane są bazy typu SQL, zarówno bezpłatna i popularna - Interbase, jak również najlepszą w chwili obecnej na świecie baza Oracle.

System KS-ASW może być częścią zintegrowanego systemu obsługi szpitala KS-MEDIS. W takim trybie pracy duża część gromadzonych danych stanowi wspólną część wielu pracujących modułów obsługujących pracę całego szpitala. Sam system zmienia się i rozbudowuje wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami. Na bieżąco wprowadzane są wszystkie zmiany wynikające z przepisów.

System posiada obszerną i przejrzystą instrukcję obsługi.

Istotne cechy wybranych modułów:

Sprzedaż
 • zgodność ze wszystkimi przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, NFZ i innych uprawnionych instytucji,
 • błyskawiczna i łatwa obsługa,
 • możliwość pracy części stanowisk w trybie apteki zamkniętej i części jako stanowisk apteki otwartej
 • bogactwo metod wydawania leków (według nazw handlowych, kodów apteki, kodów kreskowych producenta, kodów kreskowych apteki, nazw międzynarodowych, synonimów itp.),
 • funkcje wspomagające pracę farmaceuty dostępne w naturalny sposób podczas obsługi pacjenta, bez konieczności skomplikowanego ich wywoływania (dostęp do informacji o leku, automatyczne badanie interakcji, możliwość wydrukowania ulotek dla pacjenta).
 • wykorzystywanie technologii internetowych wprost podczas ekspedycji (łączność i sprawdzanie oferty w hurtowni, zamówienia CITO, rezerwacje towaru w hurtowni)

Zamówienia
 • automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów leków wykorzystujące zaawansowane mechanizmy analizy sprzedaży i jej przewidywanej tendencji,
 • optymalne tworzenie zamówień do hurtowni według wskazanych kryteriów (określony dostawca, najniższe ceny, umowy określające poziom obrotów, najdłuższe terminy płatności, największy asortyment itp.),
 • wykorzystanie łączności modemowej i internetowej.
 • Przyjmowanie zamówień oddziałowych

Zakupy
 • rejestracja faktur, faktur korygujących, przesunięć międzymagazynowych,
 • wprowadzanie faktur z hurtowni na dyskietkach albo przesłanych modemem lub internetem,
 • czytelne przedstawianie wprowadzanych dokumentów na ekranie komputera.

Magazyn
 • możliwość przeprowadzenia dowolnych operacji związanych z magazynem leków (przesunięcia, protokoły strat, zużycia na potrzeby własne apteki, darowizny, korekty, wstrzymania leków),
 • automatyczne przeprowadzanie, z wykorzy-staniem bazy KS-BLOZ, zmian cen urzędowych, limitów, zasad odpłatności,
 • wykonanie corocznego remanentu z wykorzystaniem tzw. kolektorów danych skracające czas wprowadzania zmian w komputerze nawet kilkakrotnie.

Zestawienia
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawień refundacyjnych (ze sprzedaży recept dla NFZ, ze sprzedaży środków pomocniczych, rachunki dla MOPS, jednostek wojskowych itp.),
 • wykonywanie zestawień księgowych wymaganych w bieżącej pracy apteki (kilkaset dostępnych zestawień),
 • możliwość definiowania własnych zestawień,
 • automatyczne połączenie z systemami Książka Przychodów i Rozchodów oraz Finansowo - Księgowym.

Analizy
 • głęboka analiza pracy apteki od strony ekonomicznej (analiza rotacji towarów, obciążenia stanowisk i osób personelu w określonych porach dnia, poziomu zapasów magazynowych, zyskowności grup lub pojedynczych leków itd.),
 • możliwość przedstawiania wyników na wykresach,
 • definiowanie własnych wzorców pozwalających na analizy.

Płatności
 • rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, wystawianie poleceń przelewu, dokumentów KP i KW,
 • prowadzenie rejestru kasowego,
 • dokładne rozliczenie gotówkowe apteki, stanowiska, osoby personelu, zmiany (uwzględnienie płatności kartami kredytowymi, czekami, dokumentów kredytowanych, wpłat i wypłat z kasetki itp.).

Administrator
 • wielopoziomowy system nadawania haseł i uprawnień dla poszczególnych osób personelu,
 • funkcje administracyjne dostosowujące system do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika.