Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-FARMANET

Nowoczesny system wspomagający monitorowanie i zarządzanie pracą sieci aptek (lub innych podmiotów obrotu detalicznego), pracujący w środowisku Windows.

System wykorzystuje w swojej pracy bazy typu SQL oraz technologie internetowe. Szczególny nacisk w Systemie położono na sprawny, szybki i wszechstronny dostęp do informacji.

System KS-FARMANET składa się z kilkudziesięciu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń poszczególnych aptek.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-FARMANET:

System komputerowy KS-FARMANET składa się z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres możliwości, mogący zadowolić nawet najbardziej wymagających Użytkowników. Jednocześnie sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że do nauczenia się obsługi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu.

System w bezpośredni sposób może współpracować z systemami kadrowo-płacowymi, finansowo-księgowymi lub książką przychodów i rozchodów firmy.

System zmienia się i jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów.

System posiada obszerną i przejrzystą instrukcję obsługi.

Istotne cechy wybranych modułów:

Magazyn
 • możliwość obliczania globalnego stanu magazynu przedsiębiorstwa rozproszonego;
 • wykonywanie przesunięć międzymagazynowych;
 • analizy stanów magazynowych wybranych jednostek organizacyjnych lub ich grup.

Zamówienia
 • obliczanie braków magazynowych, stanowiących syntezę lokalnych zapotrzebowań jednostek organizacyjnych;
 • automatyczne wyszukiwanie możliwych kompensat zapasu magazynowego poszczególnych towarów różnych punktów sieci (nadwyżka - zapotrzebowanie);
 • tworzenie zamówień towarów na poziomie centralnym i ich przesyłanie do dostawców za pomocą nowoczesnych mediów transmisyjnych (modem, internet).

Zakupy
 • wprowadzanie do systemu zakupów towaru przy pomocy nośników elektronicznych;
 • automatyczna kontrola realizacji umów o obrotach podpisanych z dostawcami.

Zestawienia
 • duża liczba dostępnych zestawień finansowych i księgowych;
 • automatyczne przekazywanie dekretów księgowych do systemów FK;
 • możliwość definiowania własnych wzorców zestawień;
 • rozliczanie systemów lojalnościowych dla klientów.

Kartoteki
 • operacje na scentralizowanych bazach o charakterze słownikowym (baza towarów, dostawców, klientów itp.).

Strategie
 • możliwość ustalania globalnych strategii w zakresie polityki ustalania cen detalicznych;
 • definiowanie strategii związanych z programami lojalnościowymi;
 • analizy ekonomiczne wspomagające podejmowanie decyzji związanych z definiowaniem strategii dla całej sieci.

Analizy
 • głęboka analiza stanu finansowego i ekonomicznego przedsiębiorstwa;
 • ekonometryczne analizy porównawcze punktów obrotu detalicznego - porównywanie pojedynczych aptek, czy sklepów lub też dowolnych ich grup;
 • możliwość przedstawiania wyników analiz na wykresach oraz na wektorowej mapie Polski;
 • definiowanie własnych analiz, sprawozdań i wykresów.

Płatności
 • scentralizowane zarządzanie rozliczeniami z dostawcami;
 • możliwość wystawiania poleceń przelewu, dokumentów KP, KW;
 • automatyczna kontrola płatności przeterminowanych.

Struktura
 • definiowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa rozproszonego;
 • prowadzenie katalogu informacji o wybranych cechach poszczególnych podmiotów.

Symulacje
 • sprawdzanie efektów zmian cen detalicznych związanych z przecenami urzędowymi w skali całej sieci;
 • symulacje wartości zamawianego towaru przy założeniu współpracy z różnymi dostawcami;
 • symulowanie efektów pracy personelu punktów sprzedaży detalicznej przy różnej liczbie stanowisk obsługi klienta. Analiza obciążenia personelu.

Komunikaty
 • możliwość przekazywania komunikatów do pracowników aptek i sklepów;
 • określanie tekstów dodatkowych, pojawiających się podczas sprzedaży

Archiwer
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa;
 • ustalanie harmonogramów automatycznego tworzenia kopii bezpieczeństwa.

Komunikacja
 • zarządzanie dwukierunkowym przesyłaniem danych pomiędzy centralą przedsiębiorstwa oraz punktami sprzedaży;
 • różnorodne sposoby przekazu danych (modem, internet, serwery ftp itd.).

Administrator
 • wielopoziomowy system uprawnień i haseł zapewniający bezpieczeństwo systemu.

Moduły punktów sprzedaży
 • możliwość uruchomienia w centrali przedsiębiorstwa systemu sprzedaży detalicznej (KS-AOW, KS-AOD, KS-SOD) na danych wybranego podmiotu, dzięki czemu możliwe jest drobiazgowe monitorowanie procesów zachodzących w aptece bądź sklepie;
 • możliwość prowadzenia księgowości podmiotów w centrali przedsiębiorstwa.