Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Elżbieta, Malwina, Teodor  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-AOD

Najpopularniejszy w Polsce Systemem wspomagania pracy aptek, pracujący w systemie DOS.

System KS-AOD składa się z kilkudziesięciu powiązanych ze sobą modułów, co daje możliwość instalowania zarówno w niewielkich punktach aptecznych jak i aptekach o największych wymaganiach. Integralną częścią Sytemu jest baza leków i środków ochrony zdrowia KS-BLOZ.

Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie sprzedaży, zamówień i zakupów, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń.

System KS-AOD jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych uprawnionych instytucji oraz dostosowywany do zmieniających się przepisów.

Obsługa Systemu jest prosta i intuicyjna, a dzięki przejrzystej instrukcji obsługi na nauczenie się podstawowych funkcji Systemu, nie potrzeba wiele czasu.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-AOD:

System komputerowy KS-AOD składa się z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres możliwości, mogący zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jednocześnie sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że do nauczenia się obsługi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Osiągnięcie takich rezultatów stało się możliwe dzięki spędzeniu tysięcy godzin w aptekach i obserwowaniu ich pracy od strony praktycznej. Sam system zmienia się i rozbudowuje wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami. Stale analizowanych i uwzględnianych jest wiele sugestii użytkowników. Na bieżąco wprowadzane są wszystkie zmiany wynikające z przepisów.

Budowa modułowa zapewnia możliwość zainstalowania systemu zarówno w punktach aptecznych i niewielkich aptekach, jak również w aptekach największych. Duża liczba wdrożeń w aptekach o określonej specyfice pracy praktycznie gwarantuje spełnienie oczekiwań wobec systemu ze strony jakiegokolwiek typu apteki.

System posiada obszerną i przejrzystą instrukcję obsługi.

Istotne cechy wybranych modułów:

Sprzedaż
 • zgodność ze wszystkimi przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, NFZ i innych uprawnionych instytucji,
 • błyskawiczna i łatwa obsługa,
 • bogactwo metod sprzedaży (według nazw handlowych, kodów apteki, kodów kreskowych, nazw międzynarodowych, synonimów itp.),
 • obsługa recept z kodami kreskowymi i wymiana danych z NFZ,
 • obsługa kart kredytowych, czeków, faktur kredytowanych,
 • współpraca ze wszystkimi modelami aptecznych drukarek fiskalnych,
 • funkcje wspomagające pracę farmaceuty dostępne w naturalny sposób podczas obsługi pacjenta, bez konieczności skomplikowanego ich wywoływania (dostęp do informacji o leku, automatyczne badanie interakcji, możliwość wydrukowania ulotek dla pacjenta).

Zamówienia
 • automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów leków wykorzystujące zaawansowane mechanizmy analizy sprzedaży i jej przewidywanej tendencji,
 • optymalne tworzenie zamówień do hurtowni według wskazanych kryteriów (określony dostawca, najniższe ceny, umowy określające poziom obrotów, najdłuższe terminy płatności, największy asortyment itp.),
 • wykorzystanie łączności modemowej i internetowej.

Zakupy
 • rejestracja faktur, faktur korygujących, przesunięć międzymagazynowych,
 • wprowadzanie faktur z hurtowni na dyskietkach albo przesłanych modemem lub internetem,
 • czytelne przedstawianie wprowadzanych dokumentów na ekranie komputera.

Magazyn
 • możliwość przeprowadzenia dowolnych operacji związanych z magazynem leków (przesunięcia, protokoły strat, zużycia na potrzeby własne apteki, darowizny, korekty, wstrzymania leków),
 • automatyczne przeprowadzanie, z wykorzystaniem bazy KS-BLOZ, zmian cen urzędowych, limitów, zasad odpłatności,
 • wykonanie corocznego remanentu z wykorzystaniem tzw. kolektorów danych skracających nawet kilkakrotnie czas wprowadzania zmian w komputerze.

Zestawienia
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawień refundacyjnych (ze sprzedaży recept dla NFZ, ze sprzedaży środków pomocniczych, rachunki dla MOPS, jednostek wojskowych itp.),
 • wykonywanie zestawień księgowych wymaganych w bieżącej pracy apteki (kilkaset dostępnych zestawień),
 • możliwość definiowania własnych zestawień,
 • automatyczne połączenie z systemami Książka Przychodów i Rozchodów oraz Finansowo-Księgowym.

Analizy
 • głęboka analiza pracy apteki od strony ekonomicznej (analiza rotacji towarów, obciążenia stanowisk i osób personelu w określonych porach dnia, poziomu zapasów magazynowych, zyskowności grup lub pojedynczych leków itd.),
 • możliwość przedstawiania wyników na wykresach,
 • definiowanie własnych wzorców pozwalających na analizy.

Płatności
 • rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, wystawianie poleceń przelewu, dokumentów KP i KW,
 • prowadzenie rejestru kasowego,
 • dokładne rozliczenie gotówkowe apteki, stanowiska, osoby personelu, zmiany (uwzględnienie płatności kartami kredytowymi, czekami, dokumentów kredytowanych, wpłat i wypłat z kasetki itp.).

Administrator
 • wielopoziomowy system nadawania haseł i uprawnień dla poszczególnych osób personelu,
 • funkcje administracyjne dostosowujące system do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika.