Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-KOSZTY

Moduł systemu KS-FKW wspomagający prowadzenie rachunku kosztów.

W oparciu o zespół kont rodzaju i ośrodków kosztów umożliwia dokładne obliczenie wysokości poniesionych kosztów pośrednich w układzie rodzajowym równolegle według miejsc powstawania, wyliczanych na podstawie planu rozdziału kosztów oraz nośników kosztów.

Moduł powstał w oparciu o Rozporządzenie MZiOS w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY MODULU KS-KOSZTY:

Bezpośrednie koszty ponoszone przez firmę można wyliczyć na podstawie obrotów na kontach, natomiast koszty pośrednie można wyliczyć na podstawie planu rozdziału kosztów oraz wartości nośników tzn. wartości w oparciu, o którą rozdzielony zostanie koszt jednego ośrodka na inne. Wartość nośników wybranego ośrodka można określić dla wybranego okresu lub dla wybranej kalkulacji kosztów.
Definicja kont rodzajów i ośrodków oraz wysokość poniesionych kosztów bezpośrednich pobierane są bezpośrednio z planu kont systemu finansowo - księgowego. Na ich podstawie można stworzyć plany rozdziału kosztów określające sposób rozdzielenia kosztów bezpośrednich bądź pośrednich podanego etapu, wychodzących z jednego ośrodka na pozostałe. Koszty rozbijane są na ośrodki na podstawie wybranego nośnika kosztów oraz wartości mnożnika dla każdego ośrodka zwiększając wartość kosztu przypadającą na dany ośrodek.

Kalkulacja kosztów odgrywa bardzo ważną rolę w wyliczeniu wysokości kosztu przypadającego na dany ośrodek, wskazuje on konkretny cel, na jaki koszt został poniesiony.

Za pomocą kalkulacji można wyliczyć wysokość kosztów poniesionych w kolejnych etapach w danym okresie z rozbiciem na koszty działalności podstawowej, pomocniczej oraz koszty zarządu. Kalkulacja podzielona jest na kolejne etapy kosztów pośrednich według wybranego planu rozdziału kosztów oraz mnożnika i wartości nośnika kosztów. Kalkulacja tworzona jest dla wybranego okresu rozrachunkowego z możliwością uwzględnienia dokumentów znajdujących się w buforze.

Klasy porównawcze kosztów umożliwiają porównanie wartości poniesionych kosztów pośrednich wyliczonych na podstawie wybranej kalkulacji w różnych okresach. Za jej pomocą można przygotować zestawienie przedstawiające wysokość poniesionych kosztów danej kalkulacji w przekroju kilku miesięcy:
- kosztów ośrodków w rozbiciu na rodzaje,
- kosztów jednostkowych w okresie.
Przy generowaniu zestawienia można wybrać, wg której klasy porównawczej zostanie wyliczone.

Zestawienie można wydrukować, przenieść dane zestawienia do arkusza Excel, czy przygotować wykres przedstawiający zmiany wybranego składnika w czasie.