Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-SWD2

System informatyczny wspomagania obsługi kontraktów NFZ.

KS-SWD2 to system, którego funkcjonalność zorientowana jest na sprawne rozliczanie kontaktów z NFZ oraz wystawianie recept lekarskich. Jego głównymi atutami są: możliwość wystawiania oraz wydruku recept lekarskich na podstawie bazy leków KS-BLOZ, przejrzystość budowy, łatwość oraz szybkość wprowadzania danych, bezpieczeństwo baz danych (baza InterBase lub Oracle), dowolność konfiguracji (wersje jednostanowiskowe lub sieciowe), dostępność rozbudowanych narzędzi administracyjnych oraz serwisowych.
Program jest udoskonalonym następcą popularnego systemu KS-SWD, który wprowadził tysiące placówek medycznych w zagadnienie informatyzacji procesu rejestracji świadczeń i rozliczeń z Płatnikami.

KS-SWD2 można rozbudować o nowe moduły: Terminarz Wizyt, Statystyki, Kasa. Dzięki temu KS-SWD2 może być pierwszym krokiem w kierunku kompleksowej informatyzacji jednostki medycznej. Technologia systemu została oparta na bazie danych SQL typu Klient - Serwer. Zastosowanie baz danych, spełniających światowe standardy jakości, gwarantuje bezpieczeństwo zgromadzonych informacji. Można wybierać jedną spośród dwóch dostępnych baz danych: InterBase lub Oracle. System uprawnień zapewnia zachowanie tajemnicy lekarskiej oraz poufności wszystkich danych.

Program KS-SWD2 jest dedykowany przede wszystkim takim podmiotom jak gabinety i przychodnie POZ, pielęgniarki środowiskowe i położne, przychodnie stomatologiczne, szpitale, sanatoria. KS-SWD2 jest doskonałym rozwiązaniem dla placówek medycznych, które dążą do usprawnienia systemu rejestracji danych oraz rozliczania umów zawartych z NFZ.

Zalety wymiany systemu KS-SWD na KS-SWD2:
 • Wersja jednostanowiskowa KS-SWD2 całkowicie zastępuje KS-SWD i wnosi dodatkową funkcjonalność.
 • KS-SWD2 to system o wiele nowocześniejszy niż jego poprzednik KS-SWD.
 • Warto wcześniej i sprawniej przygotować się do wymagań Unii Europejskiej.
 • KS-SWD2 można rozszerzyć o nowe moduły: Terminarz Wizyt, Statystyki, Kasa (rozliczenia z pacjentami prywatnymi).
 • KS-SWD2 można stopniowo przekształcać w profesjonalny system kompleksowej obsługi placówki medycznej.
 • System stworzony został z udziałem i z myślą o Użytkownikach - dlatego jest prosty w obsłudze oraz przyjazny.
 • KS-SWD2 stanowi fundament, na podstawie którego można stopniowo i tanio informatyzować całą jednostkę.
 • Dane w KS-SWD2 mogą być gromadzone w oparciu o stabilne oraz bezpieczne bazy danych: InterBase (bezpłatna) lub Oracle (komercyjna). Takich możliwości nie posiada KS-SWD.
 • Nowy System to nieograniczone możliwości pracy sieciowej.
 • Wybrane dane zgromadzone w KS-SWD (baza pacjentów, deklaracji, personelu medycznego) można szybko przenieść do nowego KS-SWD2.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-SWD2:

Poszczególne moduły Systemu można podzielić, ze względu na funkcjonalność, na następujące grupy:
 • Rejestracja: wystawianie recept, rejestracja zleceń, wprowadzanie informacji o deklaracjach pacjentów,
 • Rozliczenia: generowanie zestawień refundacyjnych zgodnie z wymaganiami Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Administracja: wprowadzanie do Systemu umów zawartych z NFZ, zarządzanie strukturą organizacyjną jednostki oraz bazami lokalnymi,
 • Serwis / Zarządzanie - serwisowanie systemu (archiwizacja bazy danych, aktualizacja bazy KS-BLOZ), administrowanie Systemem w zakresie dostępu Użytkowników do poszczególnych zasobów baz danych oraz konfiguracji pracy z programem.

KS-SWD2 zawiera nowe, funkcjonalne moduły (odpłatne):
 • Terminarz - graficzny plan wizyt pacjentów oraz pracy lekarzy (gabinetów)
 • Kasa - prowadzenie rozliczeń z pacjentami prywatnymi, generowanie oraz drukowanie dokumentów kasowych (faktury VAT), kontrola zaległości,
 • Zestawienia - zestawienia ewidencyjne, wizyt pacjentów, finansowe, itp. (zestawienia szczegółowe, liczbowe, możliwość eksportu danych do arkusza kalkulacyjnego i sporządzania wykresów)

Do najważniejszych modułów tworzących KS-SWD2 należą:

Deklaracje
Moduł stanowi rejestr wszystkich deklaracji zgłoszonych do Podstawowej opieki zdrowotnej. Umożliwia wprowadzanie nowych deklaracji, modyfikację dotychczasowych oraz ich przeglądanie.

Zlecenia
Moduł ten rejestruje wszystkie zlecenia przyjęte oraz wykonywane na rzecz pacjenta. Obsługa zlecenia jest "śledzona" począwszy od przyjęcia skierowania na usługę, aż do rozliczenia z płatnikiem. Na podstawie wprowadzonych w tym miejscu systemu zleceń tworzona jest dokumentacja sprawozdawcza do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Recepta
W module tym Użytkownik może w szybki sposób wystawiać oraz drukować recepty dla pacjenta. Proces ten odbywa się na podstawie zawsze aktualnej bazy leków KS-BLOZ. Baza zawiera listę wszystkich leków dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym wraz z opisem. Opcjonalnie System można rozbudować o Moduł Średnich Cen, dzięki któremu Użytkownik uzyskuje informacje o cenach leku w poszczególnych województwach. Moduł Interakcji pozwala z kolei wzbogacić dane zawarte w bazie KS-BLOZ o ostrzeżenia na temat konfliktów, występujących pomiędzy lekami wystawianymi pacjentowi na receptę.

Refundacje
Moduł odpowiadający za rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia (zgodnie z obowiązującymi zasadami finansowania służby zdrowia). System automatycznie generuje wymagane raporty na podstawie zarejestrowanych informacji o wykonanych zleceniach.

Umowy z NFZ
Na podstawie zarejestrowanych umów z płatnikami (Narodowym Funduszem Zdrowia), w module tym rozliczane są wszystkie wykonywane usługi.

Struktura
Moduł przeznaczony do wprowadzania oraz uzupełniania podstawowych informacji o strukturze organizacyjnej jednostki medycznej. Bazy wchodzące w skład struktury wewnętrznej jednostki to: baza podmiotów gospodarczych, poradni/oddziałów, gabinetów, pracowników.

Bazy lokalne
Moduł służy do zarządzania wszystkimi bazami danych (słownikami) - np. pacjentów, usług medycznych, leków, itp. Dostęp do każdej z baz zawartych w systemie jest zabezpieczony odpowiednimi uprawnieniami. Razem z prezentowanym systemem dostarczane są następujące słownikowe bazy danych (uzupełnione częściowo lub w całości): baza adresowa Oddziałów NFZ, baza administracyjna kraju, baza miejscowości i kodów pocztowych, baza leków KS-BLOZ, baza chorób ICD-10 trzy- i czteroznakowa, baza procedur medycznych ICD-9-CM.

Administrator
Moduł odpowiedzialny za organizację uprawnień Użytkowników w zakresie dostępu do poszczególnych modułów oraz funkcji systemu; moduł umożliwia również zarządzanie systemem opcji.

Serwis
Moduł pozwalający Użytkownikowi na wykonywanie podstawowych operacji serwisowych systemu, jak np. archiwizacja bazy danych, aktualizacja bazy BLOZ. Administratorom systemu moduł oferuje szeroki wachlarz narzędzi o charakterze kontrolnym oraz naprawczym.

Inne
Moduł umożliwiający m.in. aktualizację bazy KS-BLOZ, zebranie informacji o konfiguracji komputera, sprawdzanie różnic pomiędzy wersjami programu.

Dodatkowe (płatne) moduły w systemie KS-SWD2:

Terminarz
W module tym przygotowany jest praktyczny, przejrzysty oraz prosty w obsłudze Terminarz Wizyt pacjentów. Planowanie wizyt pacjentów to prosta droga do wprowadzenia sprawnej organizacji pracy. W module oprócz szybkiego mechanizmu rezerwacji można m.in. wyszukiwać wolne terminy pracy, drukować harmonogram wizyt dla lekarza, sporządzać zestawienia pacjentów (wizyty zrealizowane, oczekujące, które się nie odbyły), wprowadzać informacje o urlopach i godzinach pracy personelu medycznego.

Kasa
Moduł odpowiedzialny za realizację zadań związanych z pobieraniem opłat od pacjentów za wizyty prywatne. Najważniejsze funkcje realizowane przez moduł to: pobieranie opłat, generowanie dokumentacji finansowej oraz kasowej (faktury Vat dla pacjentów, zakładów pracy, innych jednostek), nadzorowanie zaległości, współpraca z systemami księgowo-finansowymi, itd.

Zestawienia
Moduł przeprowadza wielopłaszczyznową analizę pracy jednostki medycznej w oparciu o rozbudowane narzędzia statystyczne (m.in. zestawienia wizyt, medyczne, finansowe, zleceń, realizacji umów, leków, itd.). Pomocne narzędzie każdego menedżera pragnącego podejmować trafne decyzje w oparciu o zebrane dane oraz aspirującego do efektywnego zarządzania jednostką.