Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-KPiR

Kompleksowy program wspomagający prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów. Współpracuje z innymi Systemami firmy Kamsoft, może być również wykorzystywany jako niezależny program w każdej firmie rozliczającej się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych.

Program ułatwia rozliczanie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług VAT oraz umożliwia wydruk deklaracji według najnowszych wzorów. Pozwala na prowadzenie księgowości oraz rozliczanie podatku dochodowego dla kilku firm równocześnie. System KS-KPiR umożliwia również definiowanie rejestrów VAT, rozliczanie kosztów w ramach Ewidencji Przebiegu Pojazdu, rejestrowanie dochodów z najmu i dzierżawy. Program umożliwia współpracę z programami do Home Bankingu.

Program jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-KPIR:

Najważniejsze zalety programu:
 • Współpracuje z innymi systemami firmy Kamsoft: KS-AOD, KS-SOD, KS-KPD.
 • Znacznie przyspiesza pracę biur rachunkowych prowadzących księgowość dla firm posiadających programy firmy Kamsoft. Posiada możliwość prowadzenia księgowości dla kilku firm równocześnie.
 • Umożliwia wprowadzanie dokumentów do kilku "otwartych" okresów księgowych.
 • Pozwala poprawić zarejestrowany dokument bez konieczności skreślania.
 • Umożliwia definiowanie rejestrów VAT przez użytkownika (np. rejestr sprzedaży, rejestr korekt sprzedaży, rejestr raportów dobowych z drukarek fiskalnych).
 • Rozlicza koszty użytkowania prywatnego pojazdu w celach służbowych za pomocą Ewidencji Przebiegu Pojazdu. Umożliwia zbudowanie własnej listy tras najczęściej uczęszczanych w celu przyspieszenia wprowadzania danych.
 • Ułatwia amortyzowanie środków trwałych.
 • Drukuje deklaracje dla podatku dochodowego PIT-5 i dla podatku od towarów i usług VAT-7 na drukarkach igłowych, atramentowych i laserowych.
 • Pozwala rejestrować dochody z najmu lub dzierżawy.
 • Umożliwia rozliczanie podatku dochodowego osób będących właścicielami kilku firm lub udziałowców spółek.
 • Rejestruje stałych kontrahentów znacznie przyspieszając wprowadzanie danych do systemu.
 • Wystawia dokumenty KP, KW i Polecenia Przelewu, których numeracja może być wspólna z dokumentami wystawianymi w innych programach.
 • Umożliwia współpracę z programami do Home Bankingu (HomeCash).


Typowy przebieg pracy:

Po wprowadzeniu danych o firmie i danych dotyczących podatnika można rozpocząć rejestrowanie pierwszych dokumentów.

Wpisanie dokumentu następuje przez umieszczenie go w wybranym Rejestrze VAT. W tym celu należy uruchomić funkcję "Rejestry->Rejestry VAT" i wybrać z listy odpowiedni rodzaj rejestru. Po wypełnieniu wszystkich danych na ekranie pojawi się lista wprowadzonych dokumentów.
W celu zaksięgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów dokumentu, który wcześniej został wpisany do rejestru, wystarczy nacisnąć jeden klawisz, który automatycznie przeniesie wszystkie dane. Eliminuje się w ten sposób ryzyko powstania błędu, który mógłby wystąpić podczas dwukrotnego wpisywania tych samych danych.

Wszystkie dokumenty przenoszone do KPIR w powyższy sposób, są umieszczane w tzw. buforze. Bufor umożliwia sprawdzenie poprawności wpisanych danych oraz pozwala na zaksięgowanie dokumentów w dowolnej kolejności. Ma to szczególne znaczenie na początku miesiąca, kiedy użytkownik spodziewa się otrzymania faktury z miesiąca poprzedzającego. Po uruchomieniu funkcji KPiR i wybraniu żądanego okresu księgowego, na ekranie pojawia się lista wszystkich wpisanych dokumentów. Zaksięgowanie dokumentu powoduje nadanie kolejnego numeru w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów.

Podatnicy, którzy wykorzystują prywatny samochód w celach służbowych, oprócz Księgi Przychodów i Rozchodów, Rejestrów VAT i Ewidencji Środków Trwałych muszą dodatkowo prowadzić Ewidencję Przebiegu Pojazdu. Program KS-KPIR pozwala znacznie skrócić czas potrzebny do rejestrowania wszystkich wyjazdów w celach służbowych oraz rachunków związanych z eksploatacją prywatnego samochodu. Wprowadzanie wszystkich danych o wyjeździe w celach służbowych trwa poniżej 1 minuty. Użytkownik uruchamia funcję "Ewidencje->Użytkowanie pojazdów->Ewidencja wyjazdów" i wprowadzając niezbędne dane posługuje się za każdym razem wcześniej przygotowanym słownikiem tras najczęściej uczęszczanych. Dzięki temu następuje automatyczne obliczenie kwoty, którą można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu.