Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-FKD

System finansowo-księgowy pracujący w systemie DOS, skierowany do firm średniej wielkości. System KS-FKD współpracuje z Systemami KS-AOD, KS-HFD, co pozwala na automatyczne przenoszenie danych pomiędzy tymi Systemami.

Program umożliwia dowolne tworzenie automatów księgowych, automatyczną dekretację dokumentów, zestawień zobowiązań i należności z możliwością podglądu dokumentów, generowanie not odsetkowych, zestawień bilansu i rachunku wyników oraz możliwość tworzenia i wydruku rejestrów i raportów. Dodatkowo program ułatwia ewidencję oraz księgowanie dokumentów, rozliczenie z Urzędem Skarbowym poprzez generowanie i wydruk deklaracji podatkowych np. VAT-7, PIT-5, CIT-2 oraz zestawień informujących o aktualnym stanie finansowym firmy np. bilans czy rachunek wyników.

Budowa Systemu opiera się na rejestrach przechowujących dokumenty, buforze przechowującym zadekretowane dokumenty oraz księdze głównej zawierającej dokumenty zaksięgowane. System umożliwia tworzenie dowolnie zdefiniowanych zestawień, tworzenie deklaracji oraz not odsetkowych.

Program jest zgodny z obowiązującą Ustawą o rachunkowości oraz na bieżąco modyfikowany w związku ze zmieniającymi się przepisami prawnymi.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-FKD:

Budowa programu KS-FKD opiera się na:
 • rejestrach przechowujących dokumenty zakupu, sprzedaży, dokumenty rozliczeniowe kasowe i bankowe,
 • buforze przechowującym wszystkie dokumenty zadekretowane na odpowiednich kontach,
 • księdze głównej zawierającej wszystkie dokumenty zaksięgowane.

Na podstawie dokumentów znajdujących się buforze można dokonać kontroli poprzez zestawienia obrotów i sald, zapisów na kontach. Program umożliwia jednoczesne wprowadzanie dokumentów do dwóch ostatnio otwartych okresów, oraz poprawę składników dokumentów bez konieczności ponownego wprowadzania.

Najważniejsze zalety programu:
 • znacznie przyśpiesza pracę księgowości poprzez przenoszenie dokumentów z innych systemów np. z programu KS-AOD, odzwierciedlenie raportu fiskalnego,
 • rejestracja stałych kontrahentów,
 • dowolne definiowanie rejestrów
 • wydruk rejestrów VAT, raportów kasowych i bankowych,
 • możliwość dowolnego tworzenia automatów księgowych,
 • automatyczna dekretacja dokumentów na podstawie kolumn rejestru z wyborem określonej grupy rozksięgowań tzn. według wybranego wariantu dekretacji,
 • dowolne rozliczanie dokumentów rozrachunkowych
 • zestawienie zobowiązań i należności z możliwością podglądu dokumentów,
 • potwierdzenie sald na dany dzień,
 • generowanie not odsetkowych z uwzględnieniem różnych stawek odsetek,
 • możliwość przygotowania oraz wydruk deklaracji podatkowych np. VAT-7, CIT-2, PIT-5,
 • generowanie zestawień bilansu, rachunku wyników,
 • dowolne definiowanie zestawień wyliczanych na podstawie wybranego salda czy obrotów na wybranym koncie bądź kolumny rejestru,
 • możliwość przygotowania aktualnych zestawień np. bilansu, rachunku wyników w dowolnym momencie.

Zestawienia
Jednym z głównych atutów systemu finansowo - księgowego jest rozbudowany moduł tworzenia zestawień dowolnie definiowanych przez użytkownika systemu. Umożliwia on dowolne budowane zestawień, którego pozycje będą wyliczane na podstawie salda WN lub MA wybranego konta czy na podstawie obrotów MA, WN, WN - MA, MA-WN. Zestawienie można wygenerować z uwzględnieniem zapisów w aktualnym okresie księgowym czy tylko do podanej daty wystawienia dokumentów. Ponadto system posiada zdefiniowane predefiniowane zestawienia bilansu i rachunku wyników. Wszystkie zestawienia są tworzone na podstawie dokumentów znajdujących się w buforze oznacza to, że można generować zawsze aktualne zestawienia w dowolnym momencie bez konieczności księgowania dokumentów.

Deklaracje podatkowe
Zdefiniowane w systemie deklaracje podatkowe np. VAT-7, PIT-5 czy CIT-2 według najnowszych wzorów znacznie skracają czas poświęcony na obliczenie danych oraz na wypełnienie skomplikowanych pól widocznych na deklaracjach. Wszystkie pola deklaracji są automatycznie uzupełniane na podstawie zapisów na kontach w wyniku tworząc aktualny i czytelny wydruk deklaracji. Wszystkie deklaracje podatkowe tworzone są również na podstawie dokumentów znajdujących się w buforze księgowań.

Noty odsetkowe
Program KS-FKD umożliwia tworzenie not odsetkowych dla dokumentów należności zapłaconych po terminie. Przy generacji odsetek należy wprowadzić stawki odsetek, określić dni ustawowo wolne oraz liczbę dni w roku, gdyż brane są one pod uwagę przy naliczaniu składników odsetek. Na podstawie wygenerowanych odsetek można wystawić notę odsetkową i automatycznie je zaksięgować.

Noty odsetkowe
Program KS-FKD umożliwia tworzenie not odsetkowych dla dokumentów należności zapłaconych po terminie. Przy generacji odsetek należy wprowadzić stawki odsetek, określić dni ustawowo wolne oraz liczbę dni w roku, gdyż brane są one pod uwagę przy naliczaniu składników odsetek. Na podstawie wygenerowanych odsetek można wystawić notę odsetkową i automatycznie je zaksięgować.