Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Kamil, Robert, Szymon  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-ASD

Popularny w Polsce System wspomagania pracy apteki szpitalnej pracując w systemie DOS, mogący współpracować z Systemem obsługi szpitala.

System KS-ASD składa się z kilkudziesięciu powiązanych ze sobą modułów zapewniających szeroki zakres możliwości. Funkcje zawarte w modułach wchodzących w skład Systemu pozwalają na prowadzenie, zamówień i zakupów, rozchodu leków, sprzedaży, zarządzanie magazynem, tworzenie zestawień, analiz oraz prowadzenie rozliczeń.

System może współpracować z wybranymi częściami zintegrowanego systemu KS-MEDIS przyjmując np. zamówienia oddziałowe, przekazując dane do systemu finansowo-księgowego itd. Integralną częscią systemu jest baza leków i środków ochrony zdrowia KS-BLOZ.

System KS-ASD jest zgodny z przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz innych obowiązującymi aktami prawnymi oraz dostosowywany do zmieniających się przepisów.

Obsługa Systemu jest prosta i intuicyjna, a dzięki przejrzystej instrukcji obsługi na nauczenie się podstawowych funkcji Systemu, nie potrzeba wiele czasu.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-ASD:

System komputerowy KS-ASD składa się z kilkudziesięciu wzajemnie powiązanych modułów zapewniając bardzo szeroki zakres możliwości, mogący zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jednocześnie sama obsługa jest tak prosta i intuicyjna, że do nauczenia się obsługi podstawowych funkcji systemu potrzeba niewiele czasu. Sam system zmienia się i rozbudowuje wraz z pojawiającymi się nowymi potrzebami. Na bieżąco wprowadzane są wszystkie zmiany wynikające z przepisów.

System posiada obszerną i przejrzystą instrukcję obsługi.

Istotne cechy wybranych modułów:

Sprzedaż
 • zgodność ze wszystkimi przepisami Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Finansów, NFZ i innych uprawnionych instytucji,
 • błyskawiczna i łatwa obsługa,
 • możliwość pracy części stanowisk w trybie apteki zamkniętej i części jako stanowisk apteki otwartej
 • bogactwo metod wydawania leków (według nazw handlowych, kodów apteki, kodów kreskowych producenta, kodów kreskowych apteki, nazw międzynarodowych, synonimów itp.),
 • funkcje wspomagające pracę farmaceuty dostępne w naturalny sposób podczas obsługi pacjenta, bez konieczności skomplikowanego ich wywoływania (dostęp do informacji o leku, automatyczne badanie interakcji, możliwość wydrukowania ulotek dla pacjenta).

Zamówienia
 • automatyczne obliczanie norm i poziomu zapasów leków wykorzystujące zaawansowane mechanizmy analizy sprzedaży i jej przewidywanej tendencji,
 • optymalne tworzenie zamówień do hurtowni według wskazanych kryteriów (określony dostawca, najniższe ceny, umowy określające poziom obrotów, najdłuższe terminy płatności, największy asortyment itp.),
 • wykorzystanie łączności modemowej

Zakupy
 • rejestracja faktur, faktur korygujących, przesunięć międzymagazynowych,
 • wprowadzanie faktur z hurtowni na dyskietkach albo przesłanych modemem lub internetem,
 • czytelne przedstawianie wprowadzanych dokumentów na ekranie komputera.

Magazyn
 • możliwość przeprowadzenia dowolnych operacji związanych z magazynem leków (przesunięcia, protokoły strat, zużycia na potrzeby własne apteki, darowizny, korekty, wstrzymania leków),
 • automatyczne przeprowadzanie, z wykorzystaniem bazy KS-BLOZ, zmian cen urzędowych, limitów, zasad odpłatności,
 • wykonanie corocznego remanentu z wykorzystaniem tzw. kolektorów danych skracające czas wprowadzania zmian w komputerze nawet kilkakrotnie.

Zestawienia
 • wykonywanie wszelkiego rodzaju zestawień refundacyjnych (ze sprzedaży recept dla NFZ, ze sprzedaży środków pomocniczych, rachunki dla MOPS, jednostek wojskowych itp.),
 • wykonywanie zestawień księgowych wymaganych w bieżącej pracy apteki (kilkaset dostępnych zestawień),
 • możliwość definiowania własnych zestawień,
 • automatyczne połączenie z systemami Książka Przychodów i Rozchodów oraz Finansowo - Księgowym.

Analizy
 • głęboka analiza pracy apteki od strony ekonomicznej (analiza rotacji towarów, obciążenia stanowisk i osób personelu w określonych porach dnia, poziomu zapasów magazynowych, zyskowności grup lub pojedynczych leków itd.),
 • możliwość przedstawiania wyników na wykresach,
 • definiowanie własnych wzorców pozwalających na analizy.

Płatności
 • rozliczenia z dostawcami i odbiorcami, wystawianie poleceń przelewu, dokumentów KP i KW,
 • prowadzenie rejestru kasowego,
 • dokładne rozliczenie gotówkowe apteki, stanowiska, osoby personelu, zmiany (uwzględnienie płatności kartami kredytowymi, czekami, dokumentów kredytowanych, wpłat i wypłat z kasetki itp.).

Administrator
 • wielopoziomowy system nadawania haseł i uprawnień dla poszczególnych osób personelu,
 • funkcje administracyjne dostosowujące system do indywidualnych potrzeb i upodobań użytkownika.