Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Franciszek, Hilary, Ksawery  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-HFW

Nowoczesny, kompleksowy System wspomagania pracy hurtowni ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni farmaceutycznych, pracującym w środowisku Windows.

System składa się z kilkunastu zintegrowanych modułów zapewniających obsługę poszczególnych działów hurtowni farmaceutycznej. Wielozadaniowy serwer komunikacyjny KS-HOST pozwala na sprawdzoną i wydajną wymianę danych z aptekami oraz hurtowniami i importerami leków. Funkcje zawarte w poszczególnych modułach pozwalają m.in. na prowadzenie sprzedaży, zamówień, zakupów, zarządzanie magazynem oraz tworzenie zestawień. System oferuje mechanizm automatycznej replikacji danych pomiędzy oddziałami regionalnymi, możliwość obsługi zamówień elektronicznych, zdalny dostęp do bazy danych oraz wbudowaną stronę internetową pozwalającą na dokonywanie zamówień.

System KS-HFW jest ściśle związany z systemami KS-FKW oraz KS-KPW i jako jeden pakiet mogą być wykorzystywane w hurtowniach. Wymiana danych pomiędzy tymi aplikacjami odbywa się w sposób automatyczny i nigdy nie zachodzi konieczność dwukrotnego wprowadzania tych samych informacji.

System KS-HFW jest standardowo wyposażony w moduł podstawowy KS-BLOZ, czyli tzw. Ogólnopolską Bazę Leków i Środków Ochrony Zdrowia. Podstawowym zadaniem tej bazy jest ujednolicenie numeracji towarów, która pozwala na elektroniczną wymianę danych oraz prowadzenie szeregu analiz statystycznych i monitorowania struktury sprzedaży. Dzięki zastosowaniu mechanizmu replikacji hurtownia posiadająca system KS-HFW oraz połączenie z Internetem uzyskuje możliwość aktualizacji KS-BLOZ na bieżąco (np. codziennie) zapewniając w ten sposób najświeższe dane.

Do opracowania Systemu KS-HFW zastosowano najnowsze rozwiązania oferowane przez firmę Oracle oraz nowoczesne narzędzia projektowe i programistyczne.

System KS-HFW jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-HFW:

Najważniejsze cechy systemu:
 • Bezpieczna, wydajna i skalowalna baza danych,
 • Automatyczna replikacja danych pomiędzy oddziałami regionalnymi z możliwością dowolnej kombinacji serwerów nadrzędnych i podrzędnych,
 • 100% kompatybilność z systemami KS-AOW w tym zamówienia interaktywne i KS-AOD,
 • Możliwość obsługi zamówień elektronicznych (modemy, Polpak, Internet),
 • Wspomaganie pracy działu telemarketingu, harmonogramy kontaktów z klientami,
 • Obsługa drukarek laserowych z wieloma podajnikami i sorterami (możliwość automatycznego dzielenia wydruków według magazynów, tras itp.)
 • Zaawansowana obsługa spedycji,
 • Bieżąca kontrola poziomu sprzedaży z podziałem na poszczególne godziny,
 • Możliwość przystosowania wyglądu programu do swoich potrzeb poprzez zapamiętywanie własnych wzorców (ustawienie kolumn, sortowanie, parametry wyszukiwania)
 • Wewnętrzna poczta elektroniczna,
 • Dostęp do danych oddziałowych z poziomu centrali - optymalizacja stanu magazynowego w hurtowniach wielooddziałowych,
 • Nieograniczone możliwości raportowania,
 • Obsługa dokumentów wewnętrznych z wykorzystaniem technologii kodów kreskowych

Do najważniejszych modułów tworzących KS-HFW należą:

Wielozadaniowy serwer komunikacyjny KS-HOST
To przede wszystkim sprawdzona i wydajna wymiana danych z aptekami używającymi dowolnego programu aptecznego (automatyczne zamówienia, oferty, poczta elektroniczna) oraz hurtowniami i importerami leków. Dodatkowo serwer komunikacyjny odpowiada za automatyczną i zupełnie bezobsługową aktualizację KS-BLOZ w hurtowni i możliwość przesłania modyfikacji do aptek. Umożliwia on również przesyłanie danych dla księgowości z oddziałów do centrali.

Sprzedaż
Moduł odpowiada za obsługę dystrybucji, przyjmowanie zamówień od kontrahentów, przegląd poprzednich zamówień, wgląd w stany magazynowe oraz stan rozliczeń finansowych z poszczególnymi kontrahentami. Ważnym zadaniem tego modułu jest generowanie dokumentów w formie papierowej oraz elektronicznej, która obejmuje na dzień dzisiejszy wszystkie znane w Polsce standardy wymiany informacji pomiędzy hurtownią farmaceutyczną i aptekami.

Zamówienia
Modół wspomaga zarządzanie zapasami oraz planuje, przygotowuje i śledzi realizację zamówień do dostawców; jego zadaniem jest również bieżąca kontrola braków i wspomaganie działu zaopatrzenia przez wskazywanie towarów, których zapas spada poniżej ustalonego limitu.

Zakupy
Moduł przeznaczony jest dla tej części hurtowni, która odpowiedzialna jest za wprowadzanie oraz kontrolę towaru zakupionego przez hurtownię, moduł akceptuje informacje o dokumentach w formie elektronicznej dostarczone za pomocą dyskietek lub sieci rozległej, generuje dokumenty PZ i rozdziela towar pomiędzy poszczególne oddziały i magazyny.

Zestawienia
Moduł ten to komplet analiz najczęściej wykonywanych przez hurtownię, jednak najważniejszą cechą systemu jest jego otwartość i przejrzysta struktura bazy danych, dzięki czemu istnieje możliwość dołączenia dodatkowych aplikacji analitycznych np. Oracle Reports lub korzystając z ODBC: MS Excel lub MS Access.

Kartoteki
Moduł zapewniający dostęp do danych słownikowych, listy towarów (w tym KS-BLOZ), listy kontrahentów, oddziałów, magazynów, półek itp.

Magazyn
Część systemu zapewniająca zarządzanie towarem w magazynie z możliwością tworzenia dokumentów magazynowych (raport strat, nadwyżek) oraz przesunięć towarów między oddziałami oraz między magazynami w jednym oddziale.

Kasa
Moduł wspomaga obsługę rozliczeń z kontrahentami, przyjmowanie pieniędzy od akwizytorów, a także sporządzanie raportów kasowych, które wykorzystywane są później przez system finansowo-księgowy.

Uniwersalny serwer wydruków
Serwer jest odpowiedzialny za sterowanie drukowaniem dokumentów WZ, PZ, rozdzielaniem ich pomiędzy magazyny oraz odpowiednie drukarki sieciowe.

Pozostałe moduły
Pozostałe moduły są zestawem narzędzi umożliwiających zarządzanie samym systemem, dokumentami elektronicznymi, łącznością hurtowni z otoczeniem (apteki, banki, inne hurtownie i producenci). Zapewniony może być dostęp do poczty elektronicznej i innych usług internetowych.