Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Olimpia, Anastazja, Bazyli  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-KPW

Nowoczesny, kompleksowy System wspomagający pracę działu kadr i płac, pracujący w środowisku Windows, zaspokajający potrzeby szpitali, klinik, przychodni oraz firm nie związanych z medycyną.

Program współpracuje z innymi systemami produkowanymi przez firmę KAMSOFT w zakresie wymiany danych pomiędzy programami (np. przekazywanie raportów do systemu finansowo księgowego KS-FKW, odbieranie danych o wynikach pracy akordowej z sytemu KS-HOW lub automatyczne rozliczanie dyżurów na podstawie danych z programu KS-ZIPLO).

System KS-KPW pozwala na rejestrację danych personalnych pracowników oraz czasu pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, definiowanie dowolnej liczby składników płac, wydruk indywidualnych i zbiorowych list płac, dokumentów do Urzędów Skarbowych zestawień dla GUS oraz przygotowanie dokumentów dla ZUS. Program umożliwia generowanie dokumentów przelewów dla systemów bankowości elektronicznej (Home Banking)

System zawiera rejestrator czasu pracy umożliwiający automatyczną rejestrację godzin przyjścia i wyjścia przez podanie własnego hasła lub za pomocą kodu przesłanego z czytnika.

Wszystkie dane są chronione przed osobami nieupoważnionymi systemem haseł i uprawnień.

System został stworzony do pracy w środowisku Windows. Zastosowana technologia klient-serwer oraz relacyjna baza danych Oracle zapewniają bezpieczeństwo i dużą wydajność Systemu.

System uwzględnia przepisy Kodeksu Pracy oraz inne ustawy związane z tematyką kadrowo-płacową i jest na bieżąco uaktualniany w ślad za zmieniającymi się przepisami oraz w przypadku zmian deklaracji.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-KPW:

System KS-KPW jest oparty na doświadczeniach zdobytych podczas tworzenia poprzedniej wersji systemu KS-KPW i przebudowany z uwzględnieniem specyfiki działania dużych przedsiębiorstw.

System KS-KPW umożliwia:
 • rejestrację danych personalnych pracowników,
 • rejestrację przebiegu pracy pracowników (zajmowane stanowiska, wyróżnienia, nagrody, kary, dane o rodzinie pracownika),
 • rejestrację czasu pracy z godzinami przyjścia i wyjścia,
 • prowadzenie ewidencji urlopów, zwolnień chorobowych oraz innych nieobecności,
 • automatyczne obliczanie płac wraz z podatkami i składkami na ZUS,
 • generowanie dowolnej liczby list płac,
 • definiowanie dowolnej liczby składników płac i potrąceń dla każdej listy płac,
 • wydruk indywidualnych oraz zbiorowych list płac,
 • wydruk dokumentów do urzędów skarbowych (PIT-4, PIT 8-A, PIT-8B, PIT-11, PIT-40, IFT-1),
 • przygotowanie dokumentów dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
  • ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczenia / Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,
  • ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego / Zgłoszenie zmiany danych,
  • RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne,
  • RNA - Raport imienny dla płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
  • RCA - Raport imienny dla płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
  • RSA - Raport imienny o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek,
  • DRA - Deklaracja rozliczeniowa,
 • wydruk zestawień dla Głównego Urzędu Statystycznego,
 • wydruk dokumentów przelewów na konta pracowników,
 • generowanie dokumentów przelewów w postaci elektronicznej dla systemów bankowości elektronicznej tzw. Home Banking,
 • przeglądanie przez wszystkich pracowników wybranych danych kadrowych i płacowych za pomocą Internetu.

Zalety programu każdy najbardziej doceni w momencie obliczania płac. Dla kilkuset pracowników program oblicza płace w ciągu kilku minut. Wystarczy uruchomić funkcję "Wynagrodzenia" z menu "Płace" i na ekranie pojawi się sumaryczna wartość wynagrodzeń.
Następnie wystarczy wygenerować przelewy dla systemu bankowości elektronicznej (np. HomeCash) i w programie HomeCash zatwierdzić wypłaty.

System KS-KPW jest na bieżąco dostosowywany do zmieniających się przepisów. Co roku następuje zmiana deklaracji dla podatku dochodowego. Zmiana formularza PIT-11 powoduje konieczność uaktualnienia programu u wszystkich użytkowników. Program rozbudowywany jest także na prośbę naszych klientów o nowe ciekawe zestawienia.