Dzisiaj jest: Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz  
 
 
SERWIS ZDALNY SERWIS ZDALNY


statystyka


KS-SOLAB

System Informatyczny wspomagający pracę laboratoriów medycznych.
Idealny dla każdego rodzaju laboratorium: począwszy od małych punktów pobrań, poprzez małe, średnie oraz duże laboratoria współpracujące z jednostkami zewnętrznymi, aż do bardzo dużych laboratoriów szpitalnych.

KS-SOLAB oznacza kompleksową informatyzację laboratorium: począwszy od momentu przyjęcia zlecenia na wykonanie badań, przez procesy pre-analityczne i analityczne aż do zatwierdzania wyników, wydania ich pacjentowi i rozliczenie finansowe. System przechowuje pełną dokumentację wszystkich bieżących działań podejmowanych w laboratorium wraz z danymi archiwalnymi.

Oprócz obsługi czynności laboratoryjnych System jest cennym źródłem informacji na temat działalności jednostki. Szereg wielowymiarowych zestawień oraz statystyk dedykowanych kadrze zarządzającej, pozwala jeszcze trafniej podejmować strategiczne decyzje.

BUDOWA I ZAKRES FUNKCJONALNY SYSTEMU KS-SOLAB:

System został stworzony dla dowolnej liczby stanowisk i doskonale sprawdza się w pracy w sieci. Dzięki połączeniu z systemem KS-MEDIS, służącym do wspomagania obsługi szpitali, oraz systemem KS-ZIPLO możliwy jest automatyczny przepływ informacji zarejestrowanych w gabinecie lekarskim lub na Izbie Przyjęć bezpośrednio do laboratorium, bez konieczności wypełniania druków skierowań.

Pełną automatyzację pracy uzyskano dzięki zastosowaniu systemu kodów kreskowych do oznaczenia badań i probówek z materiałem badanym oraz płynnej współpracy z urządzeniami laboratoryjnymi.

Elastyczność systemu pod względem konfiguracyjnym pozwala na jego daleko posuniętą indywidualizację i dostosowanie do przyjętych rozwiązań organizacyjnych.

Najważniejsze funkcje systemu KS-SOLAB:

Zastosowanie kodów kreskowych
Pełną automatyzację pracy laboratorium gwarantuje system zapisu informacji w postaci kodów kreskowych. Ich odczyt odbywa się za pomocą czytników. Wszystkie informacje zapisane w kodzie są automatycznie przenoszone do systemu informatycznego KS-SOLAB.
Kod kreskowy może być umieszczony na skierowaniu na badania diagnostyczne, probówce zawierającej materiał badany, wydruku wyników badań czy listach roboczych na poszczególne pracownie diagnostyczne.
Odczytanie kodu kreskowego przez użytkownika powoduje:
  • szybkie odnalezienie w systemie określonego zlecenia,
  • śledzenie na bieżąco stopnia zaawansowania wykonania badania lub całego zlecenia.
  • dla badań jeszcze nie wykonanych przejście do części systemu umożliwiającej rejestrację wyniku badania.

Rejestracja zlecenia
Przyjmowanie zleceń laboratoryjnych odbywa się na podstawie specjalnych kart rejestracyjnych (druków zleceń), gdzie dane o zleceniu zapisane są w postaci kodu kreskowego.
Automatyzacja procesu rejestracji jest możliwa dzięki zastosowaniu czytników OMR. Czytniki te pozwalają na błyskawiczne odczytanie informacji zawartych na formularzu oznaczonym kodem kreskowym. Czas takiego odczytu stanowi ułamek czasu potrzebnego przy ręcznym wprowadzaniu danych (czytniki te są w stanie przetworzyć do 50 formularzy na minutę). Dodatkowo wymierną korzyścią z zastosowania czytników OMR jest kontrolowanie poprawności wypełniania dokumentu w trakcie odczytu. Jednak najważniejszym argumentem przemawiającym za wykorzystaniem czytników OMR jest eliminacja błędów popełnianych podczas ręcznej rejestracji.

Wykonywanie badań laboratoryjnych
Wykonanie badania laboratoryjnego odbywa się poprzez wprowadzenie wyniku badania do systemu manualnie bądź bezpośrednie przesłanie wyniku do systemu przez analizator, bez konieczności ingerencji operatora.
Rozbudowana baza wartości badanych pozwala na automatyczną analizę i diagnozowanie wprowadzanych wyników w czasie rzeczywistym i ewentualną ich korektę.
Współpraca systemu informatycznego KS-SOLAB z urządzeniami laboratoryjnymi pozwala na pełną automatyzację procesu wykonywania badań. W przypadku transmisji dwukierunkowej, po zarejestrowaniu w systemie informacji umieszczonych na skierowaniu, pracownikowi laboratorium pozostaje jedynie umieścić probówkę oznaczoną kodem kreskowym w analizatorze. Dalsze czynności wykonywane są automatycznie. System KS-SOLAB, na podstawie zarejestrowanych danych, dokona programowania analizatora, a urządzenie po wykonaniu badania automatycznie prześle wynik do systemu, gdzie nastąpi jego wydruk.

Monitoring urządzeń laboratoryjnych
Zabezpieczenie przed utratą danych gwarantuje system monitorowania pracy wszystkich analizatorów, dzięki czemu administrator systemu ma na bieżąco wgląd w ich pracę.

Pracownia mikrobiologii - czynna rejestracja zakażeń szpitalnych
System KS-SOLAB umożliwia rejestrację pełnego procesu wykonywania badań laboratoryjnych w pracowni mikrobiologii. Dzięki przyjaznemu interfejsowi rejestracja wyników wraz z antybiogramami jest prosta i intuicyjna, a pracownicy laboratorium na bieżąco monitorują stan realizacji danego badania.
Jednym z czynników decydujących o jakości świadczonych usług medycznych w szpitalach jest częstość występowania zakażeń szpitalnych. Nie pozostaje to bez znaczenia przy wprowadzanym od niedawna systemie akredytacji i oceny jakości świadczonych usług medycznych.
System informatyczny KS-SOLAB dzięki współpracy z modułem Zakażeń Szpitalnych oraz systemem KS-MEDIS pozwala na monitorowanie zakażeń szpitalnych w sposób czynny w oparciu o analizę danych klinicznych, laboratoryjnych i aptecznych. Zgromadzone w systemie informacje pozwalają na przeprowadzenie szczegółowej analizy występowania zakażeń szpitalnych.

Dystrybucja wyników
System posiada rozbudowany mechanizm tworzenia i konfigurowania wydruków wyników badań. Ich formę i wygląd można dostosować do indywidualnych wymagań, zgodnie z wypracowaną praktyką. Dystrybucja wyników badań może odbywać się w formie elektronicznej oraz tradycyjnej (papierowej).

Statystyki i rozliczenia finansowe
Wszystkie informacje o wykonanych badaniach, wynikach oraz zleceniach są na bieżąco gromadzone w systemie. KS-SOLAB został wyposażony w narzędzia o charakterze statystycznym dające bardzo szerokie możliwości precyzyjnego określania kosztów funkcjonowania jednostki, prognozowania przyszłych wydatków, planowania nowych zasad kontraktowania umów, itp.
System umożliwia pełną obsługę rozliczeń z NFZ oraz innymi kontrahentami, z którymi podpisywane są stosowne umowy na świadczenie usług. Może również pełnić rolę okienka kasowego dla pacjentów wykonujących badania prywatnie.